Asiakastarinat

Turvallisuuspiste Suomi Oy

Turvallisuuspiste on turvallisuusalan asiantuntijayritys, joka neuvoo, suunnittelee, asentaa ja huoltaa yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuuteen liittyvät hälytys-, kameravalvonta- sekä kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Heillä on vankka kokemus turva-alalta jo vuodesta 1998 lähtien.

Liiketoiminta-alue kattaa miltei koko Suomen, myyntikonttorit sijaitsevat Jyväskylässä, Tampereella, Vantaalla, Joensuussa, Mikkelissä, Kouvolassa ja Lahdessa.

Lenion järjestelmä on ollut Turvallisuuspisteellä käytössä vuodesta 2010 lähtien. 2013 kesällä otettiin uutena toiminnallisuutena käyttöön myös tarjoustyökalu. Tarjousten tekoon käytettävää aikaa saatiin pienennettyä, hintoja ei enää tarvitse etsiä toimittajien erillisistä hinnastoista ja usein käytettyjä vakioituja tuotekokoonpanoja voidaan hyödyntää eri tarjouksilla. Lisäksi myynnin aikaa ei kulu raporttien valmisteluun vaan johdolla on aina käytössään ajantasainen tieto tarjouskannasta.

Hannu Pasanen, Turvallisuuspiste Suomi Oy:n toimitusjohtaja: Lenion TOP toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa käytännössä Turvallisuuspisteen ISO9001:2008 –laatusertifikaatin mukaisen toiminnan. Esimerkiksi palvelun hyödyntäminen tarjousten laatimisessa mahdollistaa tarjousten versiohistorian seurannan ja hälytysjärjestelmien testauspöytäkirjojen luonti järjestelmällä huolehtii automaattisesti, että meille jää tarvittava dokumentaatio asiakkaan ympäristöstä. Molemmat ovat vaatimuksia sertifikaatille”.

Myös yhteistyön joustavuus Lenion kanssa saa kiitosta Pasaselta. Esimerkiksi erään isomman, lukuisia toimipisteitä sisältäneen toimituksen yhteydessä Turvallisuuspiste sai säästettyä yli kuukauden työpanoksen Lenion asiantuntijan luotua tarvittavat asiakastiedot sekä tilaukset yhdellä tietokanta-ajolla.

TeleScope Oy

Tele Scope Oy on vuonna 1995 perustettu tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Yrityksessä työskentelee 12 erittäin kokenutta alan asiantuntijaa.

Palvelukokonaisuus sisältää tietoliikennepalvelujen asennus-, huolto- ja ylläpitotoimintojen lisäksi ratkaisukonsultointia sekä toteutettavien projektien johtamispalveluja.

Keskeinen tavoite on tarjota asiakkaille korkeatasoisia, teknisesti toimivia ratkaisuja sekä positiivisia palvelukokemuksia.

Laadukkaan palvelun ja tuottavan yritystoiminnan pyörittäminen vaatii selkeät ja toimivat toimintatavat. Tätä tukemaan Tele Scope Oy otti käyttöön Lenio TOP toiminnanohjauspalvelun. Palvelun avulla yhtiö varmistuu, että asiakkaille luvatut asiat eivät jää muistin varaan. Asiakkaille tehdyt toimitukset sekä niihin liittyvät työt dokumentoituvat automaattisesti. Tämän avulla varmistetaan että kaikki toimituksiin liittyvät työt ja materiaalit tulevat dokumentoitua ja myös laskutettua.

Janne Lehtonen, Tele Scope Oy:n toimitusjohtaja: ”Hyödyt ovat ilmeiset, työnohjauksen helpottumisen kautta vapautuu merkittävästi työaikaa ja kertyneen asiakaskohtaisen historiatiedon avulla myynnin toiminta tehostuu”.

Jokainen asiakas - koosta riippumatta - on meille erittäin tärkeä.