TIETOSUOJASELOSTE

Lenio Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin päivitys 28.12.2020.

LENION ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE JA TIETOA EVÄSTEISTÄ

Lenio Oy on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja noudattaa voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Alla kerrotaan siitä, miten Lenio käsittelee sivuston kävijöiden ja yhtiön asiakkaiden henkilötietoja. 

REKISTERINPITÄJÄ

Lenio Oy, 2560057-1, Tuluskatu 14 A 3, 33580 Tampere. 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jyrki Saario, jyrki.saario (at) lenio.fi 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä Lenio Oy:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen. 

Lenio toimii rekisterinpitäjänä omien asiakkaidensa sekä verkkosivujen käyttäjien osalta ja tietojenkäsittelijänä asiakkaidensa henkilöstön ja muiden palvelujen käyttäjien osalta. Asiakkaan on rekisterinpitäjänä tehtävä omalta osaltaan toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötietojen käsittely on tietosuojalainsäädännön mukaista. 

Markkinointiviestintää sähköpostitse ja postitse asiakasrekisteriin kuuluvalle lähetetään vain, jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halunsa vastaanottaa Leniolta markkinointiviestintää.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja yhteydenottolomakkeen kautta ovat: 
henkilön nimi, yritys/organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä viestin sisältö. 

Asiakkaan ostaessa Lenion palveluja voidaan tallentaa myös palvelun laajuuteen ja asiakkaan tarpeisiin pohjautuen muita asiakassuhteeseen liittyviä tietoja: 
puhelinnumero, kieli, työsuhteen alkupvm, veronumero, henkilötunnus, syntymäaika, järjestelmän käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien rajaamiseen käytettävät tiedot

Lisäksi voidaan tallentaa tiedot käsitellyistä tilauksista, tietoa markkinointiluvista ja -kielloista sekä muita asiakkaan toimittamia tietoja. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja tallennetaan sivuston yhteydenottolomakkeen kautta, asiakkaan kanssa käydyn viestinnän perusteella sekä palveluiden käyttäjän toimesta Lenio TOP -käyttöliittymän kautta sekä asiakkaan mahdollisesti käyttämien integraatioiden kautta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET (VASTAANOTTAJAT)

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • lain sallimassa laajuudessa, esim. viranomaisen tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. 

Asiakaskohtaisesti sovituissa ja toteutetuissa integraatiossa rekisteriin tallennetut tiedot voidaan siirtää muihin järjestelmiin. Tällaisia Lenio TOPin ulkopuolisia palveluja ovat esimerkiksi asiakasyritysten talousjärjestelmät.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Jos henkilötietosi siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tehdään se tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti samantasoisen yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi. Tällöin saatavilla on joko EU:n komission päätös siitä, että kyseessä olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso, tai asianmukaiset suojatoimet on toteutettu muulla tavalla kuten oikeudellisesti sitovien vakiosopimuslausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella. Arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Lenio käyttää asiakasviestintään Mailchimp-palvelua (toimittaja on The Rocket Science Group, USA), johon pääkäyttäjiemme sähköpostiosoite ja nimi tallennetaan. Halutessasi voit lukea Mailchimpin tietosuojaselosteen tästä: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Leniolla on oikeus palvelun toteuttamista varten (esim. varmuuskopiointi) siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Lenio huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Henkilötietojen siirtämiseen lenio.fi käyttää Secure Sockets Layer (SSL) -turvallisuusprotokollaa yhdessä 256-bittisen salauksen kanssa. 

Taataksemme riittävän tietoturvan myös lomakkeita lähettäessä, käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua. Sen tehtävä on pääasiassa tarkistaa, onko lähettäjänä luonnollinen henkilö vai automaattinen robotti. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Incin tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Incin tietosuojakäytännöistä löydät Googlen sivuilta.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Sivuston kautta kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kun tiedot ovat tarpeen palvelujen tarjoamiseksi. Kun tiedot eivät enää ole tarpeellisia, niin ne poistetaan tai anonymisoidaan. Käyttäjän on mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista siltä osin kun laki ei niitä vaadi säilyttämään.

Asiakassopimuksen voimassaoloaikana Lenio ei poista asiakkaan lukuun käsittelemiään henkilötietoja ilman asiakkaan pyyntöä. Sopimuksen päättyessä, asiakkaan valinnan mukaisesti, joko poistamme henkilötiedot tai palautamme ne asiakkaalle. Jos asiakas ei pyydä käsiteltyjen henkilötietojen poistamista tai palauttamista, säilytämme asiakkaan puolesta käsitellyt henkilötiedot kuusi kuukautta sopimuksen päättymisestä, minkä jälkeen poistamme kopiot niistä, ellei lainsäädännössä toisin edellytetä.

REKISTERÖIDYN YLEISET OIKEUDET

Henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Tiedot poistetaan, mikäli toimenpide ei vaaranna Lenion tai sen asiakkaiden oikeusturvaa. Kaikki pyynnöt ja tietosuojaselostetta koskevat kysymykset tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen jyrki.saario (at) lenio.fi.

EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATYÖKALUT

Lenio Oy yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä sekä muita verkkoseurantatekniikoita (englanniksi ”cookies”) tällä sivustolla ja käsittelee niiden avulla kerättyjä tietoja (mukaan lukien henkilötiedot ja muut evästetiedot) tässä tietosuojakäytännöissä kuvattuihin tarkoituksiin. 

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • IP-osoite;
 • Vierailun kellonaika;
 • Käytetyt sivut ja niillä vietetty aika;
 • Selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä;
 • Mistä verkko-osoitteesta ja miltä palvelimelta on käyty palveluissamme, ja mihin verkko-osoitteeseen siirrytty sen jälkeen. 

Evästeiden käyttö mahdollistaa sinulle mm. seuraavia asioita:

 • Palveluidemme ja siihen kuuluvien perustoiminallisuuksien (esimerkiksi kirjautumisen) sujuvan teknisen toiminnallisuuden.
 • Palveluidemme käyttö on sinulle helpompaa.
 • Voit käyttää yhteisöliitännäisiä palveluita osana palveluitamme, esimerkiksi jakaa sisältöämme sosiaalisessa mediassa.
 • Sivusto muistaa kirjautumisesi sekä valintasi evästeiden ja uutiskirjeen tilaamiseen suhteen. 
 

Lenio.fi sivuston omat evästeet (first party cookies)

Sivustojen tekninen toteutus vaatii tiettyjen evästeiden hyväksymistä, joten välttämättömiä evästeitä ei voi poistaa käytöstä ilman, että sivuston toiminta häiriintyy. Tälläisiä evästeitä käytetään esimerkiksi lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen. Voit poistaa nämä evästeet selaimesi asetuksista sivuston käytön jälkeen.  

Keräämme tällä sivustolla myös markkinointitarkoituksiin nimettömänä tietoa vierailijoidemme internetkäyttäytymisestä. Emme tallenna nimeäsi tai mitään sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, vaan ainoastaan nimetöntä tietoa. Tiedot tallennetaan tekstitiedostoevästeinä tietokoneellesi.

Tietojen avulla analysoimme asiakkaiden internetin käyttöä. Kerättyjä tietoja käytetään palvelumme kehittämiseen ja asiakkaidemme ostokokemuksen parantamiseen. Niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Kolmansien osapuolten evästeet (third party cookies)

Google Analytics -evästeet

Lenion sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.

 

Suostumus evästeiden käyttämiseen

Vieraillessasi ensimmäistä kertaa verkkosivuillamme, annamme sinulle mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä erityyppisten evästeiden asettamisen. Voimme jo tätä ennen asettaa sellaisia omia evästeitämme, jotka ovat välttämättömiä verkkosivujen toiminnan kannalta.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi evästeiden tallentamiseen sivuston alareunasta ”Hallinnoi evästeitä” -valikosta. Voit myös poistaa laitteellesi jo tallennetut evästeet selaimesi asetuksista.

Muutokset

Saatamme ajoittain tehdä päivityksiä evästeiden käyttöämme koskeviin käytäntöihimme. Suosittelemme, että vierailet tällä sivulla säännöllisesti, jotta saat tuoreimman tiedon Lenion sivustolla käytettävistä evästeistä.