Lenio Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin päivitys 28.12.2020.

LENION ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Lenio Oy on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja noudattaa voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Alla kerrotaan siitä, miten Lenio käsittelee sivuston kävijöiden ja yhtiön asiakkaiden henkilötietoja. 

REKISTERINPITÄJÄ

Lenio Oy, 2560057-1, Tuluskatu 14 A 3, 33580 Tampere. 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jyrki Saario, jyrki.saario (at) lenio.fi 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä Lenio Oy:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen. 

Lenio toimii rekisterinpitäjänä omien asiakkaidensa sekä verkkosivujen käyttäjien osalta ja tietojenkäsittelijänä asiakkaidensa henkilöstön ja muiden palvelujen käyttäjien osalta. Asiakkaan on rekisterinpitäjänä tehtävä omalta osaltaan toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötietojen käsittely on tietosuojalainsäädännön mukaista. 

Markkinointiviestintää sähköpostitse ja postitse asiakasrekisteriin kuuluvalle lähetetään vain, jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halunsa vastaanottaa Leniolta markkinointiviestintää.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja yhteydenottolomakkeen kautta ovat: 
henkilön nimi, yritys/organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä viestin sisältö. 

Asiakkaan ostaessa Lenion palveluja voidaan tallentaa myös palvelun laajuuteen ja asiakkaan tarpeisiin pohjautuen muita asiakassuhteeseen liittyviä tietoja: 
puhelinnumero, kieli, työsuhteen alkupvm, veronumero, henkilötunnus, syntymäaika, järjestelmän käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien rajaamiseen käytettävät tiedot

Lisäksi voidaan tallentaa tiedot käsitellyistä tilauksista, tietoa markkinointiluvista ja -kielloista sekä muita asiakkaan toimittamia tietoja. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja tallennetaan sivuston yhteydenottolomakkeen kautta, asiakkaan kanssa käydyn viestinnän perusteella sekä palveluiden käyttäjän toimesta Lenio TOP -käyttöliittymän kautta sekä asiakkaan mahdollisesti käyttämien integraatioiden kautta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET (VASTAANOTTAJAT)

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

  • lain sallimassa laajuudessa, esim. viranomaisen tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen
  • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. 

Asiakaskohtaisesti sovituissa ja toteutetuissa integraatiossa rekisteriin tallennetut tiedot voidaan siirtää muihin järjestelmiin. Tällaisia Lenio TOPin ulkopuolisia palveluja ovat esimerkiksi asiakasyritysten talousjärjestelmät.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Jos henkilötietosi siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tehdään se tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti samantasoisen yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi. Tällöin saatavilla on joko EU:n komission päätös siitä, että kyseessä olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso, tai asianmukaiset suojatoimet on toteutettu muulla tavalla kuten oikeudellisesti sitovien vakiosopimuslausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella. Arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Lenio käyttää asiakasviestintään Mailchimp-palvelua (toimittaja on The Rocket Science Group, USA), johon pääkäyttäjiemme sähköpostiosoite ja nimi tallennetaan. Halutessasi voit lukea Mailchimpin tietosuojaselosteen tästä: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Leniolla on oikeus palvelun toteuttamista varten (esim. varmuuskopiointi) siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Lenio huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Henkilötietojen siirtämiseen lenio.fi käyttää Secure Sockets Layer (SSL) -turvallisuusprotokollaa yhdessä 256-bittisen salauksen kanssa. 

Taataksemme riittävän tietoturvan myös lomakkeita lähettäessä, käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua. Sen tehtävä on pääasiassa tarkistaa, onko lähettäjänä luonnollinen henkilö vai automaattinen robotti. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Incin tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Incin tietosuojakäytännöistä löydät Googlen sivuilta.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Sivuston kautta kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kun tiedot ovat tarpeen palvelujen tarjoamiseksi. Kun tiedot eivät enää ole tarpeellisia, niin ne poistetaan tai anonymisoidaan. Käyttäjän on mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista siltä osin kun laki ei niitä vaadi säilyttämään.

Asiakassopimuksen voimassaoloaikana Lenio ei poista asiakkaan lukuun käsittelemiään henkilötietoja ilman asiakkaan pyyntöä. Sopimuksen päättyessä, asiakkaan valinnan mukaisesti, joko poistamme henkilötiedot tai palautamme ne asiakkaalle. Jos asiakas ei pyydä käsiteltyjen henkilötietojen poistamista tai palauttamista, säilytämme asiakkaan puolesta käsitellyt henkilötiedot kuusi kuukautta sopimuksen päättymisestä, minkä jälkeen poistamme kopiot niistä, ellei lainsäädännössä toisin edellytetä.

REKISTERÖIDYN YLEISET OIKEUDET

Henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Tiedot poistetaan, mikäli toimenpide ei vaaranna Lenion tai sen asiakkaiden oikeusturvaa. Kaikki pyynnöt ja tietosuojaselostetta koskevat kysymykset tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen jyrki.saario (at) lenio.fi.

Takaisin ylös