1. Suunnittele työvuorot selkeässä näkymässä

Työvuorosuunnittelu kuuluu monien organisaatioiden ja yritysten arkeen. Lenio TOPissa on selkeä ja visuaalinen näkymä, jolla voit suunnitella työvuorot. Toistuvien ja yksittäisten vuorojen sekä työvuorolistojen suunnittelu on helppoa. Järjestelmä näyttää sinulle myös poikkeustilanteet, jos esimerkiksi nopealle tuuraukselle on tarvetta tai työpiste on hetkellisesti pois käytöstä. Pystyt suunnittelemaan työvuoroja tehokkaasti ja reagoimaan nopeasti muutoksiin.

  • Työvuorojen luonti ja työvuorojen toteuman seuranta
  • Toistuvien vuorojen luonti ja muokkaus
  • Palkanlaskenta-aineiston luominen ja siirto palkanlaskentaohjelmaan
  • Työvuoromallit säännöllisten vuorojen suunnittelun pohjaksi
  • Poikkeukset ja yksittäisten vuorojen hallinta
  • Työvuorolistojen jakelu mobiililaitteeseen tai web-järjestelmään
  • Tekemättä jääneiden vuorojen valvonta
  • Jaksoylitöiden valvonta
  • Lepoaikojen valvonta

2. Kirjaa tiedot työvuoroista

Lenio TOPin avulla voit suunnitella työntekijöiden vuorojärjestelmät, sijoittaa tekijät erilaisille vuoroille automaattisesti taitoprofiilien perusteella, käsitellä työaikoja, poissaoloja ja vuoronvaihtoja sekä muodostaa palkkalaskenta-aineistoja. Työvuorosuunnitelma luetteloi toteutuvien vuorojen ajankohdat, käytetyt vuororyhmät ja niiden henkilöt, työpisteet ja niiden osaamisvaatimukset sekä henkilöiden sijoitukset työpisteille.

Takaisin ylös