Miten toiminnanohjausjärjestelmä vähentää työntekijöiden stressiä ja kasvattaa tuottavuutta? 

Lenion henkilökunta istuu vapautuneesti keskustelemassa ja juomassa kahvia

Miten voimme toiminnanohjausjärjestelmällä vähentää työntekijöiden stressiä, lisätä hyvinvointia ja kasvattaa tuottavuutta?

Mikäs se toiminnanohjausjärjestelmä siis olikaan?

Tässä kirjoituksessa perehdymme kuitenkin toiminnanohjauksen henkiseen puoleen, jos niin voi sanoa.

Stressin ja tuottavuuden haasteet

Työelämässä kohtaamme päivittäin monia haasteita, joista yksi keskeisimmistä on työntekijöiden stressin hallinta ja tuottavuuden optimointi. Stressi voi vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden hyvinvointiin ja suorituskykyyn, mikä puolestaan heijastuu koko organisaation toimintaan.

Stressin ja tuottavuuden välillä on selvä yhteys. Tutkimukset ovat osoittaneet, että liiallinen stressi voi johtaa uupumukseen, sairauspoissaoloihin ja jopa työpaikan vaihtoon. Lisäksi stressaantuneet työntekijät eivät usein kykene toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti heidän työnsä laatuun ja tehokkuuteen.

Mikä avuksi?

Toiminnanohjausjärjestelmän merkitys stressinhallinnassa ja tuottavuuden lisäämisessä

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on yksi tehokkaimmista työkaluista, joita organisaatiot voivat käyttää stressin vähentämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Kun toiminnanohjausjärjestelmä on tehokkaasti toteutettu ja integroitu organisaation päivittäiseen toimintaan, se voi tarjota lukuisia etuja:

 1. Automatisoidut prosessit
  Toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi manuaalisia ja toistuvia tehtäviä, kuten työajan kirjaamista, laskutusta ja raportointia. Työajan kirjaamista ajatellen työntekijän perustiedot on valmiina järjestelmässä oletusaikoineen ja -kohteineen. Yhdellä kirjauksella kaikki tieto on valmiina palkkoja ja myyntilaskutusta varten. Tämä vapauttaa työntekijöiden aikaa keskittymään tärkeämpiin tehtäviin ja vähentää siten stressiä.
 2. Parempi tiedonhallinta
  ERP-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden reaaliaikaisen tiedon jakamiseen ja päivittämiseen, sillä kaikki data tallentuu pilveen ja on hyödynnettävissä välittömästi kaikilta laitteilta. Tämä vähentää tiedonhankintaan liittyviä viivytyksiä ja virheitä. Avoimuus ja läpinäkyvyys projektitiedon jakamisessa edistää kommunikaatiota ja tehokasta päätöksentekoa. Oikea-aikainen tiedonsaanti helpottaa yhteistyötä työntekijöiden välillä ja on omalta osaltaan vähentämässä stressiä.
 3. Selkeämpi työnkulku
  Toiminnanohjausjärjestelmä selkeyttää ja optimoi organisaation työnkulkuja, mikä vähentää turhautumista ja konflikteja työpaikalla. Järjestelmän avulla voidaan määritellä ja jakaa työtehtävät, jolloin päivittäiset vastuualueet ovat selkeät ja työntekijän on helppo keskittyä omaan työsuoritukseensa. Työntekijälle ei jää painetta töiden aikatauluttamisesta ja ennakoitavuus paranee. Aikataulutuksen selkeys auttaa myös paremmin löytämään tasapainon työelämän ja vapaa-ajan välille. Tämä johtaa parempaan yhteistyöhön ja tuottavuuden kasvuun.
 4. Parempi asiakaspalvelu
  Kun tieto on helposti saatavilla myös historiatiedon osalta, on asiakkaita helpompi palvella. Asiakas kokee saavansa henkilökohtaisempaa palvelua, kun tehtyjä toimenpiteitä ei tarvitse kerrata uudelleen jokaisessa asiakaspalvelutilanteessa. Asiakaskohtaisesti voidaan palvella nopeasti ja tarkasti.
 5. Raportointi ja analytiikka
  Kattavat raportointityökalut auttavat yritystä suorituskyvyn seuraamisessa. Ongelmakohtien tunnistaminen helpottuu ja voidaan paremmin välttyä odottamattomilta tapahtumilta. Raportoinnin ja analytiikan avulla pystytään tekemään parempia päätöksiä pohjautuen aiemmin toteutettuihin toimenpiteisiin.

Toiminnanohjausjärjestelmän tehokas toteutus voi siis todella olla avain stressin vähentämiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen organisaatiossa. Sen avulla voidaan automatisoida tehtäviä, optimoida prosesseja ja parantaa tiedonhallintaa, mikä kaikki yhdessä johtaa tehokkaampaan ja stressittömämpään työympäristöön.

Kuitenkin on tärkeä muistaa, että toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ei ole vain tekninen investointi, vaan se vaatii myös organisaation kulttuurin ja käytäntöjen muutosta. On tärkeää kouluttaa henkilöstöä ja varmistaa järjestelmän käyttöönoton sujuvuus, jotta sen potentiaali voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Toiminnanohjausjärjestelmä ei ole suoraan avain onneen, mutta se on ovi, joka kannattaa avata.

Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmät kehittyvät entistäkin edistyneemmiksi ja integroidummiksi osaksi organisaatioiden toimintaa. Tekoälyn ja analytiikan rooli tulee kasvamaan, mikä mahdollistaa entistä paremman tiedonkulun ja tiedonsaannin tekemisen tueksi.

Olisitko sinä osannut aiemmin ajatella toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista hyvinvointitekona?

Lue lisää Lenio TOPin tarjoamista mahdollisuuksista tai ota yhteyttä.

Takaisin ylös