Mikä on toiminnanohjausjärjestelmä?

toiminnanohjausjärjestelmä ostolaskujen käsittely

Jos olet joskus kuullut puhuttavan toiminnanohjausjärjestelmistä, mutta et oikein tiedä mitä ne tarkalleen ottaen ovat, olet oikeassa paikassa. Tässä artikkelissa selvitämme, mikä on toiminnanohjausjärjestelmä, miksi se on tärkeä yrityksille ja mitä hyötyjä se voi tarjota.

Toiminnanohjausjärjestelmä, usein tunnettu myös termillä ERP (Enterprise Resource Planning), on olennainen osa modernia liiketoimintaa. Se on tietojärjestelmä, joka integroi eri organisaation toimintoja ja prosesseja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Se on kuin yrityksen aivot, joka ohjaa eri osa-alueita yhteen sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan resurssien hallinnan, tiedon jakamisen ja päätöksenteon tukemisen.

Mikä on toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitus?

Toiminnanohjausjärjestelmä on korvaamaton työkalu nykypäivän liiketoiminnassa. Se auttaa yrityksiä automatisoimaan ja integroimaan eri osa-alueiden prosesseja, mikä tehostaa toimintaa ja parantaa kilpailukykyä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan hallita tarjouksia, tilauksia, suunnitella resurssien käyttöä, käsitellä ostolaskuja, seurata työntekijöiden tuntikirjauksia ja paljon muuta!

Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa yhtenäisen näkymän organisaation eri toiminnoista ja mahdollistaa tiedon jakamisen eri yksiköiden tai tekijöiden kesken. Näin koko organisaatio voi tehdä päätöksiä perustuen ajantasaiseen, luotettavaan ja kattavaan tietoon.

Toiminnanohjausjärjestelmä auttaa käyttäjiä kaikissa portaissa

Sama järjestelmä käy kaikille ja kaikkiin tarpeisiin. Modernissa toiminnanohjausjärjestelmässä kaikki tieto on samassa järjestelmässä, mutta käyttöoikeuksin rajattavissa näytettäväksi vain niille, jotka sitä työssään tarvitsee. Järjestelmään kertyneestä tiedosta voidaan koostaa erilaisia raportteja ja graafeja, joista esimerkiksi avoimien tilausten määriä on helppo seurata ja reagoida tilanteisiin ajoissa.

Kaiken kaikkiaan toiminnanohjausjärjestelmä auttaa yrityksiä pärjäämään nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja tarjoaa kilpailuetua tehokkaamman ja älykkäämmän toiminnan kautta. Se on kuin liiketoiminnan supervoima, joka auttaa organisaatioita menestymään.

Esihenkilöt

 • Seuraa työntekijöiden työtunteja sekä töiden edistymistä
 • Osoita työntekijöille työkohteet
 • Suunnittele työvuorot
 • Resursoi tilaukset ja työntekijät kalenteriin
 • Seuraa työntekijöiden tekemää lisämyyntiä
 • Raportoi edistyminen esim. omalle esihenkilöllesi

Talouspäällikö

 • Seuraa tilauskantaa ja sen kokoa
 • Seuraa tilausten laskutusetenemää
 • Lähetä valmistuneet tilaukset kätevästi taloushallinto-ohjelmaan laskutettavaksi

Työntekijä

 • Kirjaa työtunnit
 • Kirjaa työkohteella käytetyt tarvikkeet ja lisämyynnit
 • Näe lista päivän töistä tai sinulle osoitetuista työkohteista
 • Tarkista työkohteen tiedot puhelimesta

Kaiken kaikkiaan toiminnanohjausjärjestelmä auttaa yrityksiä pärjäämään nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja tarjoaa kilpailuetua tehokkaamman ja älykkäämmän toiminnan kautta. Se on kuin liiketoiminnan supervoima, joka auttaa organisaatioita menestymään.

Toiminnanohjausjärjestelmän moduulit ja niiden tehtävät

Toiminnanohjausjärjestelmät koostuvat usein erilaisista moduuleista eli ohjelmiston ominaisuuksista, joista kokoamalla pystytään rajaamaan ja skaalaamaan toiminnanohjausjärjestelmän laajuutta yrityksen liiketoimintaan sopivaksi, jolloin maksat vain siitä mitä tarvitset.

Toiminnanohjausjärjestelmässä moduulit on todellinen voimavara organisaatioiden liiketoiminnan optimoinnissa. Jokaisella moduulilla on tarkasti määritelty tehtävänsä, mikä mahdollistaa sen, että organisaatiot voivat kohdentaa resurssinsa juuri niihin osa-alueisiin, jotka ovat liiketoiminnan kannalta kriittisiä.

Kapeimmillaan toiminnanohjausjärjestelmää voikin käyttää käytännössä vain työaikaseurantaan sekä palkanlaskenta-aineiston rakentamiseen. Harvoin kuitenkaan tämä riittää, sillä järjestelmästä on ulosmitattavissa helposti enemmänkin hyötyjä.

Lenio TOP -toiminnanohjausjärjestelmässä on lukuisia erilaisia moduuleita, joista valitsemalla voimme koota juuri liiketoimintasi tarpeisiin oikeanlaisen kokonaisuuden. Moduulien avulla voi räätälöidä Lenio TOP -järjestelmästä itselleen sopivan kokonaisuuden, mikä takaa sen, että järjestelmä tukee juuri niitä liiketoiminnan osa-alueita, jotka tarvitsevat eniten tukea. Tämä ei ainoastaan paranna tehokkuutta vaan myös säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Leniolla olemme myös paketoineet valmiiksi sopivia moduuleja yhteen, joiden avulla toiminnanohjausjärjestelmän käyttö tuo hyötyä, helppoutta ja tehokkuutta. Mikään ei luonnollisesti estä kasaamasta päälle vielä muita tarvittavia ominaisuuksia, esimerkiksi resurssienhallintaa tai ostolaskujen käsittelyä. Tai ehkä teillä on laitteita tai työkaluja, joiden käyttö- ja laskutusasteita tulisi pystyä seuraamaan? Onnistuu!

Lenio TOPin suosituin paketti pienille ja keskisuurille yrityksille on nimeltään Tunturi ja se sisältää perusasiat, joilla yrityksen liiketoiminnan seuranta, johtaminen ja hallinta on jo helpompaa. Paketti sisältää seuraavat moduulit:

 • Työajan kirjaaminen
 • Työaikatiedon hyväksyntä
 • Työaikatiedon siirtäminen palkanlaskentaohjelmaan
 • Asiakkaat
 • Tilaukset
 • Tuotteet
 • Tiedostot

Kun työ on liikkuvampaa tai tarvitsee enemmän ominaisuuksia, suosittelemme Vuori-pakettia, joka sisältää Tunturi-paketin ominaisuuksien lisäksi

 • Tilausten resursointi
 • Kartat

Järjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa sen, että organisaatiot voivat laajentaa ja päivittää järjestelmäänsä tarpeidensa mukaan, mikä tekee siitä kestävän ja tulevaisuuteen suuntautuneen ratkaisun liiketoiminnan kasvaessa. Näin organisaatiot voivat varmistaa, että heillä on käytössään aina uusimmat työkalut ja ominaisuudet, jotka tukevat heidän menestystään.


Toivottavasti tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään paremmin, mikä on toiminnanohjausjärjestelmä. Mikäli kaipaat lisätietoa tai haluat keskustella meidän tarjoamasta ratkaisusta, ota yhteyttä tai varaa suoraan aika kalenterista.

Takaisin ylös