Mikä ihmeen churn ja miksi se on tärkeä asia SaaS-yrityksissä? 

Kun puhutaan SaaS-yrityksistä (Software as a Service), yksi keskeisistä termeistä, joka nousee esiin, on ”churn”. Mikä siis on churn? Churn viittaa asiakaskatoon, asiakkaiden poistumisasteeseen tiettynä ajanjaksona. Churn-luvut kertovat, kuinka monta asiakasta on lopettanut palvelun käytön tai peruuttanut tilauksensa. Poistuma-aste (churn rate) lasketaan prosentteina ja se kuvaa poistuneiden asiakkaiden suhdetta koko asiakaskantaan. 

SaaS-yritykset pyrkivät ymmärtämään, miksi asiakkaat lähtevät ja kuinka churnia voidaan vähentää. Tämän tärkeän mittarin ymmärtäminen antaa arvokasta tietoa yrityksen menestyksestä ja asiakkaiden tyytyväisyydestä, auttaen edelleen parantamaan palveluita ja liiketoiminnan vakautta. 

Lenio ja alle 5 % vuosittainen churn 

Lenio on SaaS-yritys, joka tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmää, joka auttaa organisaatioita hallitsemaan kenttätyötään ja resurssejaan tehokkaasti. Lenion vuosittainen churn on alle 5 %, mikä on yksi Lenion vaikuttavimmista saavutuksista. Tämä tarkoittaa, että Lenio menettää alle 5 % asiakkaistaan vuositasolla.  

Miksi pieni churn on niin merkittävä?  

  1. Asiakastyytyväisyys: Pieni churn kertoo siitä, että Lenion asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. He näkevät sen arvokkaana osana omaa liiketoimintaansa ja ovat valmiita pysymään asiakkaina pitkällä aikavälillä. 
  1. Stabiili tulovirta: SaaS-yrityksille vakaa ja ennustettava tulovirta on elintärkeää. Pieni churn takaa sen, että Lenio voi luottaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, ja mahdollistaa ennustettavan taloudellisen suorituskyvyn säännöllisen tulovirran myötä.
  1. Liiketoiminnan kasvu: Pieni churn mahdollistaa sen, että Lenio voi keskittyä uusien asiakkaiden hankkimiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan, että joutuisi jatkuvasti korvaamaan menetettyjä asiakkaita. Matalan churnin myötä resursseja vapautuu tuotekehitykselle ja markkinoinnille, mikä on tärkeä osa kestävää kasvua.
  1. Luottamus markkinoilla: Pieni churn toimii myös kilpailuetuna, vahvistaen Lenion asemaa luotettavana kumppanina. Kun potentiaaliset asiakkaat näkevät, että Lenion nykyiset asiakkaat pysyvät uskollisina, se lisää luottamusta ja houkuttelee uusia asiakkaita. 

Churn on tärkeä mittari SaaS-yrityksille. Lenion alle 5 % vuosittainen churn kertoo vahvasta sitoutumisesta asiakkaisiin, positiivisesta asiakassuhteiden hallinnasta, korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja vakaasta liiketoiminnasta. Se osoittaa, että Lenio tarjoaa asiakkailleen arvoa ja että asiakkaat ovat valmiita pysymään mukana pitkällä aikavälillä. Tämä on vahva merkki Lenion menestyksestä SaaS-markkinoilla. 

Takaisin ylös