Työajan raportointi

Kerää tieto suoraan kentältä

Paras tieto käytetystä työajasta on työn tekijällä. Ratkaisumme ansiosta työtuntien kirjaaminen älypuhelimesta onnistuu neljällä napin painalluksella, eikä tietoteknisiä taitoja tarvita. Tuntien kirjaamisen ohella työntekijät voivat merkitä ylös myös muut asiakkaan laskutukseen tai palkanmaksuun liittyvät asiat, kuten kilometrit, päivärahat, työkalukorvaukset ja ylityöt.

Kun työaika raportoidaan suoraan järjestelmään, saadaan kaikki seuraavat vaiheet automatisoitua mahdollisimman valmiiksi ja jättää peruslaskenta tietokoneen murheeksi. Tieto on palvelussa samalla hetkellä kun se sinne syötetään, joten asiakkaat voidaan laskuttaa ja palkat hyväksyä maksatukseen heti kun työntekijä on ne sinne tallentanut.

Kirjattujen tuntien hyväksyntä on nopeaa ja selkeää viikkokohtaisesti joko kalenteri- tai rivinäkymästä. Näet samalla kaikki yksittäiset tuntikirjaukset, päivän kokonaistuntikertymät sekä viikon tunnit ja mahdollisten lisien määrän. Hylätyt tuntikirjaukset palautuvat kommentteineen työntekijälle, joka korjaa ne ennen uudelleenlähetystä.