Tilausten käsittely

 • Graafinen näkymä tilauksista tilan mukaan
 • Sopimustilaukset (toistuvat tilaukset)
 • Liitetiedostot ja kuvat
 • Toimialakohtaiset ratkaisut (siivous, muutto, sähköverkonrakennus)
 • Vapaasti muokattavat työjonot
 • Tilausautomaatiot
 • Töiden laskutukseen liittyvät automaatiot
 • Tilaushaku
 • Ulkoinen ja sisäinen muistio
 • Raportointi, historia ja arkistointi
 • Tilauksen luonti kentältä/toimistosta
 • Tilauksen luonti uudelle/vanhalle asiakkaalle
 • Tilauskanta asiakas-/kohdetiedon takana
 • Tilausten käsittelyyn asiakaskohtaiset prosessit
 • Tilauksen siirto tekijältä toiselle
 • Vanhojen tilausten hyödyntäminen uusissa töissä
 • Laskutukseen liittyvä tieto yhdessä paikassa (käytetty/asiakaslaskutettava työaika, käytetyt materiaalit ja työvälineet)