Tarjoukset

 • Graafinen näkymä tarjouksista henkilötasolla
 • Tarjousten tilajakaumat
 • Keskitetty ja painotettu tarjouskanta
 • Tarjousten jakautuminen asiakkaille ja ajankohdille
 • Johdon automaattinen raportointi
 • Asiakaskohtaisesti räätälöitävät tarjousdokumentit
 • Tarjouksesta sopimus
 • Tarjouksesta tilaus
 • Tarjouksesta varaus resursointikalenteriin
 • Tarjoukselta tilaukselle siirrettävien tuotteiden muokattavuus
 • Versiohistoria