Resursointi

  • Visuaalinen kalenterinäkymä (nykyhetki ja suunnitelmat)
  • Näkymä muokattavissa käyttäjäkohtaisesti
  • Kokonais- ja osanäkymät työkuormituksesta
  • Näkymä mitä/ketä tilaukselle on resursoitu
  • Aikaskaalan muokattavuus
  • Tekijöiden, koneiden ja laitteiden resursointi
  • Työntekijän näkymässä itselle resursoidut työt
  • Resursoimattomat tilaukset selkeästi esillä
  • Resurssien siirtäminen tilaukselta toiselle
  • Vapaamuotoiset merkinnät (ennakkovaraukset, lomat ja sairaslomat)