Ratkaisut rakennusalalle

Lenio TOP nostaa rakennusliiketoimintasi kannattavuutta

Työntekijätietojen raportointi hallintaan

Palvelumme välittää työntekijöiden leimaustiedot järjestelmään leimauspäätteiden, mobiilikäyttöliittymän, SMS-viestin tai sähköpostilla toimitettavien työmaakohtaisten kirjauslinkkien avulla.

Tilaajavastuu integraatio

Lenio on Tilaajavastuun virallinen partneri. Hyödynnämme Tilaajavastuun tarjoamia rajapintoja, joten esimerkiksi käytettäessä valttikorttia ja leimauspäätettä työmailla, täydentyvät työntekijäluettelot automaattisesti.

Työajan raportointi

Leimaustietojen lisäksi järjestelmä mahdollistaa oman henkilökunnan raportoida työaikansa helposti, suoraan älypuhelimella. Työaikakirjauksen yhteydessä voidaan tehdä tarvittava litterointi, merkitä lisätyöt sekä tarvittavat palkanlisät.

Aliurakoitsijat saman järjestelmän piiriin - ilman erillisiä kustannuksia

Aliurakoitsijat

Lenio TOP mahdollistaa aliurakoitsijoiden tietojen keräämisen kustannustehokkaasti ja kohteen laajuuden huomioiden. Isommilla työmailla aliurakoitsijat voivat käyttää leimauspäätettä omalla Valttikortillaan. Pienemmillä työmailla, joihin ei haluta leimauspäätteitä hankkia, voidaan hyödyntää matkapuhelimeen SMS/sähköpostiviestinä lähetettävää työmaakohtaista leimauslinkkiä.

Raportointi verottajalle

Kuukausittainen raportointi syntyy automaattisesti muodostuneiden kulkutietojen perusteella. Raportille noudetaan tarvittavat tiedot, joita voidaan tarvittaessa muokata myös manuaalisesti. Järjestelmä muodostaa raporttitiedoston, joka viedään vertottajan palveluun. Korjaustiedoston lähetys voidaan tehdä jo toimitetusta raportista.

AVI tarkastajan raportti

Kun työmaan kulkutiedot kerätään edellämainituilla tavoilla, saadaan AVI-tarkastajalle muodostettua raportti työmaan henkilöistä realiajassa, suoraan esimerkiksi vastaavan mestarin älypuhelimella. Raportti sisältää vaaditut henkilötiedot ja näyttää reaaliajassa työmaan paikallaolotiedot.