Lenio TOP työajan raportointi
– Lisää kassavirtaa ja tyytyväisyyttä

  • Koetko työtuntien kirjaamisen haastavaksi?
  • Haluatko laskuttaa oikein ja nopeasti?
  • Tahdotko parantaa henkilöstösi ja asiakkaidesi tyytyväisyyttä?

Paras tieto käytetystä työajasta on työn tekijällä. Ratkaisumme ansiosta työtuntien kirjaaminen on helppoa, eikä tietoteknisiä taitoja tarvita. Lisäksi työntekijäsi voivat merkitä ylös myös muut asiakkaan laskutukseen tai palkanmaksuun liittyvät asiat, kuten kilometrit, päivärahat, työkalukorvaukset ja ylityöt. Säästät jatkuvasti aikaa ja rahaa sekä vahvistat yrityksesi tärkeimpiä menestystekijöitä – henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Monta hyvää syytä valita Lenio TOP

Nopeus ja virheettömyys

Kun työaika raportoidaan suoraan järjestelmään, saadaan kaikki seuraavat vaiheet automatisoitua mahdollisimman valmiiksi ja jättää peruslaskenta tietokoneen murheeksi. Tieto on palvelussa samalla hetkellä kun se sinne syötetään, jonka jälkeen sekä laskutus että palkanmaksu onnistuu helposti.

Oikeellista tietoa

Kirjattujen tuntien hyväksyntä on nopeaa ja selkeää viikkokohtaisesti joko kalenteri- tai rivinäkymästä. Näet samalla kaikki yksittäiset tuntikirjaukset, päivän kokonaistuntikertymät sekä viikon tunnit ja mahdollisten lisien määrän. Hylätyt tuntikirjaukset palautuvat kommentteineen työntekijälle, joka korjaa ne ennen uudelleenlähetystä.